Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 

Καλωσήλθατε

Το Μουσείο Ορυκτολογίας - Πετρολογίας περιλαμβάνει τρεις αίθουσες με συνολικό εμβαδόν περί τα 900 m (βλέπε κάτοψη χώρου). Η έκθεση των συλλογών γίνεται στις δύο πρώτες αίθουσες με διαστάσεις 13,8 και 33,20 m αντίστοιχα, ενώ η τρίτη είναι αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων και διαλέξεων (διαστάσεων 17,8 m). Το Μουσείο διαθέτει επίσης χώρους εργαστηρίων, γραφείων και αποθηκών, οι οποίοι δεν είναι προσπελάσιμοι στο κοινό.

Έκθεση αισθητικών δειγμάτων

 

Δεύτερη Αίθουσα

Αίθουσα συστηματικών και θεματικών συλλογών

Αρχή σελίδας