Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 

Χάρτης Παν/πολης (με καφέ χρώμα το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στο ισόγειο του οποίου ευρίσκεται το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 

Χάρτης αιθουσών Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αρχή σελίδας