Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 

Ορυκτά 3ης Αίθουσας

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ξεχωριστή θέση κατέχει η προθήκη Γ1 με λάβες από τις ιστορικές εκρήξεις του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Φωτογραφικό υλικό από τις εκρήξεις του 1925 και 1928 καθώς και η παρουσίαση χαρτών και επεξηγηματικών κειμένων παρέχουν μια πλήρη εικόνα για ένα από τα πλέον εντυπωσιακά ηφαιστειακά συμπλέγματα στον κόσμο. Σε δύο βάθρα παρουσιάζονται εκμαγεία των ηφαιστείων της Σαντορίνης και των Μεθάνων αντίστοιχα.

Ενημερωτικό υλικό για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

Η προθήκη Γ2 είναι αφιερωμένη σε διακοσμητικά πετρώματα: σ΄ αυτήν παρουσιάζονται γρανίτες και μάρμαρα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και πετρολογικών τύπων.

Στις προθήκες τοίχου Γ3 - Γ12 εκτίθενται 480 δείγματα πετρωμάτων όλων των κατηγοριών (πυριγενή, ιζηματογενή, μεταμορφωμένα) από χώρες του εξωτερικού και περί τα 60 μεγάλα δείγματα από πετρώματα του Ελλαδικού χώρου, όπως οψιδιανός Μήλου, σχιστόλιθος Καισαριανής, γρανοδιορίτης Ξάνθης, κερατίτης Λαυρίου κ.α.

Στις προθήκες Γ13 – Γ15 παρουσιάζονται κοιτασματολογικές συλλογές με θεματικές εκθέσεις από μεταλλεύματα, ορυκτούς άνθρακες και βιομηχανικά ορυκτά αντίστοιχα του Ελλαδικού χώρου. Εκτίθενται δείγματα από κοιτάσματα βασικών μετάλλων (μεικτά θειούχα μεταλλεύματα) από το Λαύριο και τη Χαλκιδική, χρωμίτη από την Κοζάνη ορυκτών ανθράκων και υδρογονανθράκων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και βιομηχανικά ορυκτά όπως περλίτης, μπεντονίτης, καολίνης, και βαρίτης από τη Μήλο και αμίαντος από την Κοζάνη

Τέλος στις προθήκες Β1 - Β7 παρουσιάζονται ξύλινα και γυάλινα ομοιώματα κρυστάλλων, ταξινομημένων στα συστήματα κρυστάλλωσης.

Αρχή σελίδας