Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Πληροφορίες

Το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ευρίσκεται στo Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
(ισόγειο)

Διεύθυνση
Πανεπιστιμιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ:15784, Τηλ:2107274112, 2107274180, Fax:2107274883

Διευθυντής του Μουσείου είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Κατερινόπουλος, τηλ:2107274124.

Χάρτης Παν/πολης (με καφέ χρώμα το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στο ισόγειο του οποίου ευρίσκεται το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 

Χάρτης αιθουσών Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Αρχή σελίδας