Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

 

Προσωπικό  

 

Μαγκανάς Ανδρέας, Καθηγητής
Διευθυντής του Μουσείου
amagganas@geol.uoa.gr
Τηλ.:+302107274150
Κατερινόπουλος Αθανάσιος
Ομ. Καθηγητής
akaterin@geol.uoa.gr
Τηλ.: +302107274124
Βουδούρης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διοικούσα Επιτροπή
voudouris@geol.uoa.gr
Τηλ.:+302107274129
Στάθης Βόρρης, ΕΤΕΠ Γεωλόγος
Τηλ.: +302107274112
Ιφιγένεια Μεγρέμη, ΕΔΙΠ Δρ. Γεωλόγος.
Τηλ.: +302107274112
Έλενα Μουστάκα, ΕΤΕΠ Γεωλόγος
Τηλ.: +302107274112

Αρχή σελίδας